Home > News > 회원 뉴스
 
 
 
제목 2020 04 BCCK 전금분개업식
작성자 lkj4442
추천수 536
조회수 1875
BCCK 전금분개업식  
2020 04
 
 
 


 

 


 

작성일자 2020-09-23
첨부파일
 
 
 
 
 
주한 방글라데시 상공인연합회 (Bangladeshi Business Association in Korea,BBAK) / No: 609-82-79649
대표자 : 우상민 사업장소재지 : (04392) 서울시 용산구 녹사평대로 26길 66 2층
TEL : 02-6949-4142 / FAX : 02-6949-4143
Copyright ⓒ 주한 방글라데시 상공인연합회. All Rights Reserved. e-mail : bcck2020@hanmail.net